Angst is OK

#

Algemene voorwaarden

Laatste update: 14/11/2022

Toepasselijkheid

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website en gebruikte diensten. Na het aanschaffen van een dienst of product gaat u met deze voorwaarden akkoord. Zonder akkoord is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze producten of diensten.

Aansprakelijkheid

Disclaimer: De informatie in dit boek en de inhoud ervan is niet bedoeld ter vervanging van enige vorm van medisch of professioneel advies, noch is het bedoeld ter vervanging van de behoefte aan medische, financiële, juridische of andere professionele adviezen of diensten die nodig kunnen zijn. De inhoud en informatie in dit boek zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en amusementsdoeleinden.

De inhoud en informatie in dit boek zijn verzameld uit bronnen die betrouwbaar worden geacht en zijn nauwkeurig naar beste weten, informatie en overtuigingen van de auteur. De auteur kan echter de nauwkeurigheid en geldigheid ervan niet garanderen en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten en/of weglatingen. Bovendien wordt het boek periodiek herzien als dat nodig is. Indien van toepassing en/of noodzakelijk, is het raadzaam om een professional te raadplegen (inclusief maar niet beperkt tot een arts, advocaat, financieel adviseur of andere professionals uit de industrie) voordat je een remedie, techniek en/of informatie gebruikt die in dit boek wordt voorgesteld.

Door de inhoud en informatie in dit boek te gebruiken, gaat u ermee akkoord de auteur te vrijwaren van alle schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, die kunnen voortvloeien uit de toepassing van de informatie in dit boek. Deze vrijwaring is van toepassing op elk verlies, schade of letsel veroorzaakt door de toepassing van de inhoud van dit boek, direct of indirect, onder contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, persoonlijk letsel, criminele opzet, of in elke andere omstandigheid. U aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit boek. De gebruiker stemt ermee in een professional te raadplegen (inclusief maar niet beperkt tot een arts, advocaat, financieel adviseur of andere professionals) voordat hij/zij de remedies, technieken of informatie gebruikt die in dit boek worden voorgesteld.

Angstisok.nl is geen arts of medisch specialist. Alle informatie welke beschikbaar is op angstisok.nl of in de betreffende diensten en producten zijn op basis van persoonlijke ervaringen. De content is enkel bedoeld als informatief en educatief. Het is geen professioneel medisch advies. Neem contact op met een professional voor advies, diagnose of behandeling en het uitvoeren van oefeningen.  Angstisok.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor letsel of andere schade. 

Levering producten

Na betaling zal het aangeboden product (e-boek) direct beschikbaar worden gesteld via een download link of worden toegezonden per e-mail. Indien dit niet het geval is kan koper contact opnemen met angstisok.nl via info@angstisok.nl en zal het product alsnog worden toegestuurd.  Er kan gevraagd worden naar betaalgegevens.

Voorwaarden persoonlijk contact

De extra dienst (persoonlijk contact) welke wordt aangeboden bij het kopen van het e-boek “een leven zonder angst en paniek” maakt koper alleen aanspraak op indien het e-boek legaal is gekocht. Er kan worden gevraagd naar betalingsgegevens en email adres van koper alvorens deze dienst beschikbaar wordt voor de koper.

Retourneren en herroepingsrecht

Op verkochte producten via angstisok.nl is de wettelijke herroepingsrecht van toepassing. Dit houdt in dat het boek binnen 14 zonder opgaaf van reden geretourneerd kan worden. Terugbetaling vindt binnen 14 dagen plaats. Na deze wettelijke termijn kan koper na zes maanden vanaf de aanschafdatum het boek retourneren indien er niet aan de verwachtingen is voldaan. 

  • Consument heeft minimaal 14 dagen de tijd om een retour aan te vragen.
  • Consument heeft na retouraanvraag nogmaals 14 dagen de tijd om het daadwerkelijk te retourneren.
  • Angstisok.nl heeft maximaal 14 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen.

Klachtenafhandeling:

Klachten worden afgehandeld door angstisok.nl. Tevens is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Neem contact op

Bij algemene vragen of vragen over de algemene voorwaarden neem dan contact op via info@angstisok.nl